اخبار شرکت
عنوان:گردهمایی مدیران عامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت
توضيحات:
جلسه گردهمایی سالیانه مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت در تاریخ 1398/02/18 در حضور مدیرعامل محترم بانک جناب آقای دکتر بیگدلی تشکیل و ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت از رهنمودهای آن مقام محترم در راستای پیشبرد اهداف شرکت ها بهره مند گردیدیم.
.
تعداد بازدید:1571