اخبار شرکت
عنوان:نمایشگاه IPAS 2019
توضيحات:
نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی امسال نیز در تاریخ هفتم الی یازدهم مهرماه برگزار و مانند گذشته شرکتهای پیشرو در زمینه امنیت در آن مشارکت داشتند. شرکت راهبری صنایع بهساز نیز در غرفه خود میزبان بازدیدکنندگان محترم بود. 
تعداد بازدید:803